RAB-certificeret

RABknap.png

Jeg er RAB registreret zoneterapeut og Kranio-Sakral terapeut, som står for Registreret Alternativ Behandler.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB godkendelser til brancheforeninger indenfor alternativ behandling.

For at kunne bevare min RAB registrering, skal jeg indenfor 3 år have deltaget i RAB godkendte efteruddannelseskurser på i alt 30 timer, hvoraf de 6 timer skal være i det primære fag.
Det er helt frivilligt om jeg ønsker at være RAB godkendt.
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de
registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

zct_logo_large.jpg
Jeg er medlem af ZoneConnection Terapeutforening Erhvervsansvarsforsikring Som medlem af ZCT er du dækket af vores fælles erhvervsansvarsforsikring. Forsikringen dækker,  hvis klienten forlanger erstatning for udøvelsen af en de herunder nævnte alternative behandlingsformer.
 • Zoneterapi,
 • Akupunktur
 • Massage
 • Kinesiologi
 • Kranio-sakral terapi
 • EFTMR, Kiroterapi
 • Ernærings terapi
 • Heilpraktik
 • Hotstonemassage
 • Laserterapi
 • Biopati
 • ERT
Forsikringen dækker uanset hvor du behandler: I din klinik, på virksomheder rundt i hele landet eller på klientens private adresse.
Koda Gramex ZCT indbetaler kollektivt på vegne af alle sine medlemmer et fast årligt gebyr. Alle ZCT’s medlemmer kan således frit afspille musik i forbindelse med deres behandlinger. GDPR Den 25 maj 2018, træder den nye persondataforordning i kraft.

Tilmelding til sygeforsikring danmark

Sygeforsikring danmark yder tilskud til zoneterapi og akupunktur Betingelsen for at få tilskud er at behandleren skal være RAB godkendt Ønsker du som RAB behandler at kunne give ’danmarks’ medlemmer tilskudsberettiget behandlinger, skal du indgå en skriftlig aftale med ’danmark’ forinden. Aftalen er blandt andet en tro og love erklæring på , at du naturligvis er RAB behandler, samt at du indgiver oplysninger på behandlingerne elektronisk efter danmarks regler. Dine behandlinger skal være målrettet mod den sygdomsaktivitet som henvendelsen drejer sig om. Medlemmet af ’danmark’ skal have en lægelig diagnose som din behandling skal fokusere på. Der er ikke tale om en henvisning, men at der sker en behandling af den diagnose klienten har fået. Zoneterapibehandlingen skal være ’afgrænset’ til zoneterapi på fødderne. Disse begrænsninger fra ’danmarks’ side  skyldes, at der ikke kan ydes tilskud til såkaldte ”velvære” behandlinger eller massagelignende behandlinger. Ved din elektroniske indberetning til ’danmark’ skal du naturligvis angive, om det er en første behandling eller efterfølgende behandling