RAB

Jeg er RAB registreret zoneterapeut og Kranio-Sakral terapeut, som står for Registreret Alternativ Behandler.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB godkendelser til brancheforeninger indenfor alternativ behandling.

For at kunne bevare min RAB registrering, skal jeg indenfor 3 år have deltaget i RAB godkendte efteruddannelseskurser på i alt 30 timer, hvoraf de 6 timer skal være i det primære fag.
Det er helt frivilligt om jeg ønsker at være RAB godkendt.
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de
registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.