Virksomheden får

Oplagte medarbejdere
Tilfredse medarbejdere
Færre sygedage
Råd om arbejdsstillinger
Fokus på sundhed